Dermoid Sinus (DS)
det vil si - et hulrom i huden

Dermoid Sinus - in english

Arvelighet   Avliving av DS valper

Rasene Rhodesian Ridgeback (RR) og Thai Ridgeback Dog (TRD) kan lide av en medfødt misdannelse som benevnes Dermoid Sinus, dvs et hulrom i huden. Misdannelsen har form som et rør i huden, med åpning på overflaten av hundens hud og som ender i/nær ryggraden.
Det finnes flere typer av Sinus, alt etter hvor nær de går ryggraden - de kan faktisk også nå inn i ryggmargskanalen. I dette tilfelle kan ryggmargsvæske sive ut gjennom røret og forårsake store smerter hos valpen.
Hudvevet i røret kan inneholde hårsekker og talgkjertler slik at det finnes både hår og talg i røret. Misdannelsen er medfødt, og kan derfor ikke oppstå etter fødselen.
En valp som er født uten sinus kan derfor ikke utvikle DS senere. Misdannelsen oppstår som en følge av en ufullstendig deling mellom hudvev og ryggmarg ifm hudens og sentralnervesystemets utvikling fra ektodermea. Sinus kan finnes langs en midtlinje fra nakken til haleroten.
DS finnes på mange andre hunderaser, men forekommer oftest på Rhodesian Ridgeback og Thai Ridgeback Dog.
Det nyeste av forskning mhp arveligheten av Dermoid Sinus tyder på at det dreier seg om en enkel resessiv egenskap, basert på en kombinasjon av to resessive gener.
Det betyr at det finnes tre mulige allelle par (NN, Nn og nn), men kun to fenotyper (normal og defekt) ettersom N dominerer over n.
Enhver RR har derfor enten fenotypen Dermoid Sinus negativ eller Dermoid Sinus positiv. En syk hund må nødvendigvis være nn, mens den normale hunden enten er NN eller Nn. Derfor representerer Nn en hund som selv er fri for Sinus, men som faktisk er i stand til å gi det videre til en del av sitt avkom.
DS kan oppdages fra valpen er noen få dager gammel. Det gjøres ved at huden midt på ryggen mellom nakke og halerot løftes med den ene hånden, og med den andre hånden føler man lett langsetter ryggen mens man lar underhudsvevet gli mellom tommel- og pekefinger.
DS kjennes som en tynn snor som strekker seg mellom huden og ryggraden.
Er man i det minste tvil skal pelsen barberes vekk og huden undersøkes nøye, om nødvendig med et forstørrelsesglass. Når huden løftes kan det gjøre at åpningen blir mere synlig, spesielt når det gjelder en DS som er festet til ryggraden, siden man da vil se en mørkere flekk. Der hvor det er en DS vil det være en liten åpning i huden, sannsynligvis litt mørkere enn huden omkring. Er det ikke noe hull, så er det sjanse for at det ikke er noen sinus. Barberer man alle valpene så er mulighetene for å overse en sinusvalp små. 
Alle ridgeback-klubber har den regel at en valp med DS skal avlives på humant vis. 
Det er to grunner til denne regelen; For det første er det for å holde forekomsten av DS nede, og så er det å forebygge lidelsene til de voksne hundene som har DS.
Man har beregnet at hvis man avliver alle valper som har DS, og ved å unnlate å avle på hunder med DS, kan antallet DS på rasen reduseres til ca 2 % ila få generasjoner.
Pga antallet bærere med genet Nn så er fullstendig utryddelse av DS ikke mulig i vår levetid. 
Dersom regelen om avlivning blir fulgt opp med en nye regel om undersøkelse av alt avkom så ville defekten kunne avskaffes helt, men det er ikke mulig med de nåværende avlsforhold.
For at nedkomsten av DS kan komme ned i 2 %, og forbli der, må oppdretterne og eiere aldri beholde eller avle på en hund med DS.
Dersom en valp med DS ikke blir funnet, og får vokse opp, så vokser DS med. Etterhvert vil det samle seg talg i røret, og en bakteriel infeksjon vil skape et stort infisert sår. Den eneste behandling er da et stort kirurgisk inngrep.

Major TC Hawley har på sin måte beskrevet problemet slikt; "På slutten av den andre verdenskrig, da alle og enhver drev med «oppdrett» av ridgeback, var det ofte min kjedelige oppgave å påvise DS på hunder som ble brukt i avl. Det har blitt gjort uendelig mer skade gjennom hysj-hysj politikk enn ved klart og rettfrem snakke om hva man skal passe seg for og direkte utpeke og fordømme de personer som selger slike DS valper".

Back to/Tilbake til Hovedsiden (Main Page)

Go to Rhodesian Ridgeback

Go to Thai Ridgeback Dog

All pictures/material copyrights KKA©