Kennel Maendeleo


Jeg har skiftet kennelnavn, og kennel Maendeleo er nå offisielt (2009). De neste kullene vil ha dette navnet.
Maendeleo betyr fremskritt, utvikling, gå videre

I have changed kennel name and my new kennel name is Maendeleo which means progress, advance, develope. The next litters will have this name.

   

 

 

All pictures/material copyrights JSB©