HD og AA Røntging I Norge 

Vi Vi har siden 1982 med første kull i Norge drevet HD-røntging av våre avlsdyr. Oppdretterne har også med mer eller mindre hell oppfordret sine valpekjøpere til å røntge sine hunder.

Nedenfor følger en oversikt over røntgede hunder pr oppdretter. Figur 1 er en oversikt over de oppdrettere som først startet opp. De fleste av disse har sluttet, unntatt nr 5 og nr 11. 

HD-røntging har man drevet med siden vi hadde våre første kull, mens det ikke ble vanlig med albue (AA) røntging før på midten av 1990 tallet, derfor er det ikke rart at det er få AA-røntgete hunder i denne gruppen.  FIG 1(perioden 1982-1990);


I 1997 vedtok klubben at AA-status skulle være kjent for alle avlsdyr, gjaldt for hunder født etter 31.12.1998. Fra tidligere har det vært krav om at avlsdyrene skulle være HD-frie.

Figur 2 viser HD og AA røntgete hunder hos oppdrettere som startet opp ila 1990 tallet.


Som vi ser er det en høyere andel med både HD og AA røntgede hunder enn blant oppdrettere i Fig 1, selv om prosentandelen kunne vært høyere. Oppdrettere nr 3, 7 og 8 har fått røntget flest hunder.  FIG 2 (perioden 1990-2000).;

FIG 3 (perioden 2000-2006);


Neste figur (fig 3) tar for seg oppdrettere som er startet opp rundt århundeskiftet. Oppdretter nr 3, 5 og 8 har alle et kull hvor valpene ikke er gammel nok for å røntges (min 12 mnd gammel).

Som vi ser er det også her stor variasjon, fra de som har alle røntget til de som har bare ca 30% av sine valper røntget. Ideelt burde vi streve etter minimum 75% av totalen .

I figur nr 4 skal vi ta en titt på oppdrettere som bare har hatt ett eller to kull, for å se hvordan trenden for HD/AA røntging er der.


FIG 4;

Og resultatet ser ikke bra ut. De fleste ligger på under 30%. Hvorfor?  Selv om en god del av disse ikke går videre i avl, så trenger vi å få også disse valpene røntget for å få en helhetlig sunnhetsoversikt for vår rase.

I siste figur (fig 5) vises det totale antall hunder som er registerte, samt det totale antall hunder som er HD-røntget og AA-røngtet.

FIG 5;


Som vi ser av figuren er det ca halvparten av de registrerte (1594)  hundene som er røntget for HD, det helt nøyaktige er 51% (815 hunder), mens 28% (448 hunder) er AA-røngtet .

Når vi vet at HD og AA er merkbart arvelig belagt burde flere røntget sine hunder.

Hva skal vi gjøre for å få flere røntget?

Hvem svikter? Oppdretteren ? Klubben? Eller valpekjøperne??

   

 

 

All pictures/material copyrights JSB©